Trivselregler

Brf Råsunda Borgen


Trivselregler för boende i Brf Råsunda Borgen


___________________________________________


Vid grillning gäller följande:

 • Placera grillen så långt som möjligt från vägg och balkong ovan
 • Styrelsen rekommenderar gasolgrill i den mån det finns möjlighet
 • Stäng locket på er grill så fort som möjligt för att motverka onödig rök
 • Engångsgrillar är icke godkända på varken balkong eller terrass på grund av brandfaraVid rökning gäller följande:

 • Fimpar får inte under några omständigheter slängas på nedanstående terrass eller på gemensam yta framför och runt huset
 • Rökning inomhus rekommenderas inte inne i lägenhet
 • Om så ändå sker är hyresgäst skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skick och således stå ansvarig för röksanering innan utflyttAllmänna trivselregler:

 • Vi bor alla här tillsammans så vänligen visa hänsyn mot din granne
 • Hjälp till att inte överfylla soppkärlen genom att fördela dina sopor i de olika sopkärlen
 • Se alltid till att porten är stängd och låst
 • Plocka gärna upp papper och annat skräp, även om det inte är ni som slängt det.
 • Respektera dina grannar och meddela i god tid om ni skall ha fest eller liknande. Lämpligtvis sker det genom att sätta upp anslag i entrén.
 • Lämna aldrig hushållsavfall eller grovsopor i allmänna utrymmen eller utanför fastigheten då det kan medföra brandrisk och sanitära olägenheter. Om det ligger avfall på andra ställen än i kärlen i soprummet kan styrelsen komma att frakta bort avfallet och debiterar den som ställt skräpet där.
 • Cyklar och andra fordon får inte ställas framför porten så att de blockerar ingången eller vägen och ej heller i trapphuset. Ställ dem i någon av de två cykelställen eller i cykelförrådet
 • Rasta inte hundar eller andra djur utanför fastigheten
 • Kasta inte fimpar på marken runt fastigheten
 • Barnvagnar får ej förvaras i trapuppgångarna pga brandrisk.

På Tottvägen 3 skall de förvaras i utrymmet under trappen (första dörren till vänster i entrén)

På Tottvägen 5a skall de förvaras i källaren precis till vänster längs med väggen (dubbeldörrarna till höger om porten)

Copyright © All Rights Reserved Brf Råsunda Borgen 2013