Hem


Senaste nytt!Kallelse till föreningsstämma för Brf Råsunda Borgen


När: Onsdagen den 27 maj 2020, kl 19.00 - 21.00

Var: På Sandra & Anders Backs altan, Tottvägen 3


Styrelsen för Brf Råsunda Borgen inbjuder till årlig föreningsstämma för alla föreningens
medlemmar. Nedan är stämmans dagordning, enligt föreningens stadgar. Ytterligare punkter
eller förslag från medlemmar, ska lämnas till styrelsen, via mail till
styrelsen@brfrasundaborgen.se
eller skriftligen till Elisabeth Dobos Tottvägen 3, 1 tr, senast
2020-05-13.


Är du intresserad av att vara med i styrelsen, anmäl ditt intresse till valberedningen,
Madeleine Björk Tottv 5A, 1 tr och Lovisa Åvall Tottv 3, 2 tr.


Årsredovisningen och verksamhetsberättelsen för 2020 kommer att skickas ut via e-mail, tre
veckor innan årsstämman.Dagordning för Brf Råsunda Borgens föreningsstämma

1. Öppnade
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman har blivit stadgeenligt utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorns berättelse
10.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11.Beslut om resultatdisposition
12.Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13.Beslut om arvode för styrelseledamöter och revisorer för nästkommande
verksamhetsår 14.Val av styrelseledamöter och suppleanter
15.Val av valberedning
16.Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende
- Cykelförrådet
17.Mötet avlutas
Publicerat Måndag 16:e oktober

Nu finns vi på Facebook!


Styrelsen har upprättat en sida för vår bostadsrättsförening på Facebook. Den är ett komplement till redan existerande kommunikationskanaler till Styrelsen, dvs. hemsidan och mailen. Tveka inte att höra av er till oss!

Länk till sidan på Facebook:

https://www.facebook.com/Brf-R%C3%A5sunda-Borgen-1914244695496551/
Årsredovisning 2019


Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig, under fliken "Info för medlemmar", efter föreningsstämman.
Hej och välkommen till Brf Råsunda Borgen!


Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen, trivselregler samt senaste nytt. Kika in här med jämna

mellanrum så håller du dig uppdaterad om vad som händer i huset.


  ____________________________________________________________________________________________________________

Copyright © All Rights Reserved Brf Råsunda Borgen 2013