Trivselregler

TRIVSELREGLER FÖR BOENDE I BRF RÅSUNDA BORGEN

 • Vi bor alla här tillsammans så vänligen visa hänsyn mot din granne.
 • Hjälp till att inte överfylla soppkärlen genom att fördela dina sopor i de olika sopkärlen. Observera att kartonger, förpackningar och andra skrymmande föremål inte får slängas här.
 • Se till att porten alltid är stängd och låst.
 • Plocka gärna upp papper och annat skräp, även om det inte är ni som slängt det.
 • Undvik störande ljud tidigt på morgonen, sena kvällar och nätter. Meddela dina grannar om du skall ha fest eller om du skall bygga om. Fest och andra tillställningar skall hållas inom er lägenhet och inte i korridorer och på andra gemensamhetsytor.
 • Styrelsen rekommenderar och ser gärna att renoveringsarbeten i fastigheten förläggs måndag-fredag mellan klockan 08:00-17:00.

  Lättare arbeten kan även göras på helger mellan klockan 11:00-15:00. Efter dessa tider får inga tyngre byggnadsarbeten pågå, för de boendes skull. Givetvis får lättare hamring och borrning genomföras på övrig tid – här gäller sunt förnuft och allmän hänsyn till våra grannar.

 • Lämna aldrig hushållsavfall eller grovsopor i allmänna utrymmen eller utanför fastigheten då det kan medföra brandrisk och sanitära olägenheter. Om det ligger avfall på andra ställen än i kärlen i soprummet kan styrelsen komma att frakta bort avfallet och debiterar den som ställt skräpet där.
 • Cyklar och andra fordon får inte ställas framför porten så att de blockerar ingången eller vägen och ej heller i trapphuset. Ställ dem i någon av de två cykelställen eller i cykelförrådet.
 • Rasta inte hundar eller andra djur utanför fastigheten.
 • Kasta inte fimpar på marken runt fastigheten.
 • Barnvagnar får ej förvaras i trapuppgångarna pga brandrisk.
 • På Tottvägen 3 skall de förvaras i utrymmet under trappen (första dörren till vänster i entrén)
 • På Tottvägen 5a skall de förvaras i källaren precis till vänster längs med väggen (dubbeldörrarna till höger om porten)


Vid grillning gäller följande:

 • Placera grillen så långt som möjligt från vägg och balkong ovan.
 • Styrelsen rekommenderar gasolgrill i den mån det finns möjlighet.
 • Stäng locket på er grill så fort som möjligt för att motverka onödig rök.
 • Engångsgrillar är icke godkända på varken balkong eller terrass på grund av brandfara.


Vid rökning gäller följande:

 • Fimpar får inte under några omständigheter slängas på nedanstående terrass eller på gemensam yta framför och runt huset.
 • Rökning inomhus rekommenderas inte inne i lägenhet.
 • Om så ändå sker är hyresgäst skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skick och således stå ansvarig för röksanering innan utflytt.
unsplash