För medlemmar

Kontaktuppgifter till styrelsen

Styrelsemöte hålls vid behov och behandlar då inkomna ärenden. De boende kan kontakta styrelsen via e-post eller per telefon. Information från styrelsen anslås i entrén och här på hemsidan, så var vänlig och ta för vana att läsa de anslag som sätts upp.

Kontakt med styrelsen kan ske på följande sätt:


Via mail

Styrelsen läser regelbundet av mail och svar kan rimligen förväntas inom ett par arbetsdagar. Du når styrelsen på styrelsen@brfrasundaborgen.se


Via telefon

Elisabeth Dobos, ordförande
073-200 30 02


Kristina Nises, kassör
070-201 13 31


Thomas Thilander, vice kassör

070-798 64 30


Hanna Salovaara, ledamot

070-335 24 17


Joachim Good

070-253 25 07


Lukas Jönsson, ledamot

070-546 90 40


Maria Rollstedt, ledamot

070-396 47 13Via post

Brf Råsunda Borgen
c/o Elisabeth Dobos

Tottvägen 3

169 54 SOLNA

Fastighetsskötsel och ekonomisk förvaltning

Föreningen har tecknat ett avtal för fastighetsskötsel med Ari-Pekka Salovaara som bor på Tottvägen 3.


Ari-Pekkas ansvar är

 • Allmän tillsyn och kontroll av fastigheten
 • Akuta, mindre nödreparationer
 • Eventuella mindre reparationer, efter överenskommelse
 • Byte av lysrör, lampor och säkringar
 • Rutinskötsel av värmesystemet, såsom t ex luftning, kontroll av oljenivå och att optimera parametrar för energieffektivitet
 • Gräsklippning, lövhantering och snöröjning mm


Tyvärr kan Ari-Pekka inte vara behjälplig med reparationer som en enskild medlem kan behöva i sitt eget hem.

Kontakta gärna styrelsen, om det är något som ni har upptäckt i huset eller på tomten, som behöver tillsyn eller åtgärdas.


Den ekonomiska förvaltningen sköts av Allabrf (ABRF Group AB). Där ingår bl a fakturahantering, bokföring, avgiftsavisering och pantförskrivning.

Vid frågor om föreningens ekonomi, kontakta föreningens kassör Kristina Nises på 070-201 13 31 eller via styrelsen@brfrasundaborgen.se.

Andrahandsuthyrning

Önskar ni hyra ut er lägenhet i andrahand måste ni först ansöka om lov för detta till styrelsen. Generellt godkänner föreningen andrahandsuthyrning för en sexmånaders period i samband med studier eller arbete på annan ort samt provboende med sambo. Ansökan om andrahandsuthyrning skall inkomma till styrelsen i god tid. Kontakta ordförande för ansökningsblankett. Tänk på att det är bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för att avgift erläggs till föreningen och inte andrahandshyresgästen. För mer information vänligen besök www.hyresnamnden.se.

Renovering, ombyggnation & markiser

Styrelsen rekommenderar och ser gärna att renoveringsarbeten i fastigheten förläggs måndag-fredag mellan klockan 08:00-17:00.

Lättare arbeten kan även göras på helger mellan klockan 11:00-15:00. Efter dessa tider får inga tyngre byggnadsarbeten pågå, för de boendes skull. Givetvis får lättare hamring och borrning genomföras på övrig tid – här gäller sunt förnuft och allmän hänsyn till våra grannar. Vid renovering skall den som tänkt bygga om alltid få styrelsens godkännande innan den vidtar åtgärder på sådant som kan ha en inverkan på lägenheten.

Exempelvis:

 • Flytt av väggar

 • Flytt av vatten- och avloppsrör

 • Om- eller nyläggning av tätskikt i våtrum

 • Uppsättning av markis (Styrelsen godkänner uppsättning av markiser dock skall färgval godkännas av styrelsen i förväg)


Anmälan om renovering skall skickas in till styrelsen, via e-post där följande information finns med:

 • Vilken lägenhet som avses, och vem som äger den

 • Information om vem som kommer genomföra renoveringen (auktoriserade hantverkare etc.)

 • Ett ev. godkännande från stadsbyggnadskontoret

 • En uppskattning av tidsramen för byggnationen


Innan styrelsens godkännande får renovering ej påbörjas. Tänk på att ni kan bli återställningsskyldiga om ni vidtagit åtgärder utan lov från styrelsen.

Hushållsel

För att få el till din bostad krävs två avtal – ett för elnätet och ett för den förbrukade elen. Vattenfall äger nätet på Tottvägen 3 och 5 A och blir den som du skall kontakta för att teckna avtal för elnätet. Vattenfall kan nås via hemsidan www.vattenfall.se eller på telefon: 020-82 00 00 . Avtal för den förbrukade elen kan däremot väljas helt fritt bland samtliga leverantörer. För att koppla upp dig mot elnätet behöver Vattenfall veta ditt lägenhetsnummer och på vilken adress du bor på. 

Hushållsavfall

Det finns två kärlskåp för hushållsavfall utanför 3:an och 5A. Där får förslutna plastpåsar med hushållssopor kastas ner. Utanför 3:an finns det även ett inkast för matavfall. Påsar och kärl för matavfall finns i bokhyllan i förrådet i 5A. Kärlen får inte överfyllas, då riskerar vi att dom inte tömmer sopkärlen. Om det är fullt i ett, släng i någon av dom andra. Hushållsavfall får ej ställas bredvid kärlskåpen. Observera att kartonger, förpackningar, plast, glas och skrymmande föremål inte får slängas här.


Ni ansvarar själva för bortforsling av övrigt avfall och kan med fördel vända er till; Återvinningsstation för tidningar, förpackningar, glas och metall Korsningen Vintervägen/Östervägen eller Råsundavägen 139.


För närmare och mer ingående information om var du kan lämna grovsopor och farligt avfall, läs mer på www.solna.se/avfall


Övriga skrymmande sopor som inte hör hemma i någon av dessa kategorier forslas på egen bekostnad bort av respektive medlem. Om föreningen blir tvungen att forsla bort grovavfall som står i trapphus eller på föreningens mark drabbar detta föreningens ekonomi och samtliga boende.

TV, telefoni och internet

Föreningen har ett gruppavtal med Tele2. Det innebär att tv, telefoni och bredband levereras av Tele2 där grundpaketet för bredband ingår. Totala kostnaden för TV, telefoni och bredband beror på vilket paket du väljer. Varje hushåll behöver ingå ett eget avtal med Tele2. Dom kan kontaktas via www.tele2.se eller på 90 222. 

Förråd

Lägenhetsförråd

Då föreningen endast har lika många förrådsutrymmen som antalet lägenheter så ingår edsast ett förrådsutrymme per lägenhet. Förråden är belägna i källarplanet på Tottvägen 5A. Förråden nås via trapphus eller från gatan till höger om porten. Säkerhetsmässigt får inga lösa föremål förvaras utanför förråden eller i gångarna i källaren etersom detta innebär en direkt brandrisk vid en eventuell utryckning.


Cykelförråd

Alla cyklar som förvaras i föreningens cykelförråd skall vara uppmärkta med namn och lägenhetsnummer

Trapphuset

Föreningen har avtal med en städfirma som har hand om städning av trapphuset. På grund av brandrisk är det enligt lag förbjudet att förvara saker i trapphuset och i korridorerna. Plocka upp skräp och torka genast upp om du spillt någonting.


Se till så att fönster och dörrar är stängda i korridorer och trapphus. Vi minskar risken för obehörigt besök.