Om föreningen

OM BRF RÅSUNDA BORGEN

Fastigheten

Bostadsrättsföreningen Råsunda Borgen är en sk äkta bostadsrättsförening och består av två fastigheter, Tottvägen 3 och Tottvägen 5A i Solna. Fastigheten förvärvades i juli 2012. I föreningen finns 24 lägenheter, 10 st på Tottvägen 3 och 14 st på Tottvägen 5A. Föreningen äger två hyresrätter, en lägenhet i 3:an och en i 5A.


Fastigheterna byggdes 1940.
Hiss finns inte.
Uppvärmning sker med bergvärme och kompletterande oljepanna.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK), brandskyddsinspektion, radonmätning m fl obligatoriska kontroller har utförts.
Energideklaration finns.


Det finns en garageplats och tre parkeringsplatser på Tottvägen 3. Garageplatsen kostar 2.000 kr/mån och en parkeringsplats kostar 1.000 kr/mån i hyra. De är alla för närvarande uthyrda och ett kösystem finns.


Till medlemmarnas förfogande finns ett barnvagnsförråd och cykelförråd på Tottvägen 3. Boende i 5A kan ha barnvagnar i källarutrymmet.
Till varje lägenhet finns ett förråd i källarplanet på Tottvägen 5A.
Tvättstuga finns inte. Det finns istället tvättmaskin och torktumlare i varje lägenhet. 

De terrasser som finns på bottenplanet, på baksidan av fastigheterna, tillhör respektive lägenhet.


Ekonomi

Föreningens ekonomi är god. Sedan 2014 har årsredovisningen visat ett positivt resultat före avskrivningar. Föreningen använder linjär avskrivning av fastigheten. Avgifterna till föreningen har höjts från augusti 2023 med 10 %. Inga nya förändringar av avgiften är beslutade.

I avgiften ingår förutom värme och vatten, grundpaketet för bredband via Tele2 ink router, städning av trapphus, sophämtning och fastighetsskötsel. 


Renoveringar och underhåll

Följande större renoveringar har utförts:

2005 - renovering av tak
2005 - uppgradering av värmepump (bergvärme) som kompletteras med oljepanna

2011/2012 - puts/målning av fasad
2011/2012 - byte av elstigar/elcentral
2011/2012 - omdragning av el i lägenheter
2011/2012 - stambyte i kök, badrum och WC
2016 - ny trappa till entrén på Tottvägen 5A
2016 - ny stenlagd gång till källarförråden på Tottvägen 5A
2017 - renovering av samtliga balkonger
2020 - kamerainspektion och spolning av utgående stammar
2020 - renovering och målning av samtliga fönster

2021 - låsbara kärlskåp till sopkärlen köptes in och installerades

2022 - mindre renovering av gårdsplanen färdigställdes och cykelförråd uppdaterades

2022 - automatisk belysning i båda trapphusen installerades

2023 - renovering och målning av garagedörrar

Just nu är inga andra större renoveringar inplanerade. Föreningen följer en underhållsplan.


Föreningen anlitar en fastighetsskötare, som sköter bl a gräsklippning, snöskottning, viss tillsyn och underhåll samt mindre reparationer.

Städningen sköts av ett städbolag. 


Ägande och överlåtelser

Föreningen kan godkänna juridisk person.
Föreningen godkänner delat ägande. Minsta andel finns inte angivet i stadgarna.


Föreningen tar ut en överlåtelseavgift och en pantsättningsavgift. Överlåtelseavgiften är högst 2,5% och pantsättningsavgiften är högst 1% av det prisbasbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap, respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgiften av pantsättaren.


Ansökan om medlemskap i föreningen ska skickas till 

Brf Råsunda Borgen
c/o ABRF Group AB
Mailbox 2452
111 75 Stockholm


FAKTURERING

Alla fakturor som rör föreningen ska skickas direkt till Frubo AB som är föreningens ekonomiska förvaltare som sedan skickar det vidare till styrelsen för godkännande.


Brf Råsunda Borgen
c/o ABRF Group AB
Mailbox 2452
111 75 Stockholm


769623-6129@faktura.allabrf.se

unsplash